World Flags Jigsaw Puzzle – World Flag Quiz 6.0 IOS

0/5 Không có phiếu bầu

Báo lỗi Game

Nội dung

World Flags Jigsaw Puzzle – World Flag Quiz

World Flags Jigsaw Puzzle - World Flag Quiz
 

Giới thiệu World Flags Jigsaw Puzzle – World Flag Quiz

 

The ultimate flags memory matching game has come!

200+ flags from all over the world!

Train your memory and you knowledge!

Have fun!!

 

Hình ảnh World Flags Jigsaw Puzzle – World Flag Quiz

 

World Flags Jigsaw Puzzle - World Flag Quiz 6.0 IOS -World Flags Jigsaw Puzzle - World Flag Quiz 6.0 IOS -World Flags Jigsaw Puzzle - World Flag Quiz 6.0 IOS -World Flags Jigsaw Puzzle - World Flag Quiz 6.0 IOS -

Thiết bị hỗ trợ

[symple_accordion title=”Xem thiết bị hỗ trợ Game này”]
[symple_accordion_section]
iPhone3GS-iPhone-3GS,iPhone4-iPhone4,iPodTouchFourthGen-iPodTouchFourthGen,iPad2Wifi-iPad2Wifi,iPad23G-iPad23G,iPhone4S-iPhone4S,iPadThirdGen-iPadThirdGen,iPadThirdGen4G-iPadThirdGen4G,iPhone5-iPhone5,iPodTouchFifthGen-iPodTouchFifthGen,iPadFourthGen-iPadFourthGen,iPadFourthGen4G-iPadFourthGen4G,iPadMini-iPadMini,iPadMini4G-iPadMini4G,iPhone5c-iPhone5c,iPhone5s-iPhone5s,iPadAir-iPadAir,iPadAirCellular-iPadAirCellular,iPadMiniRetina-iPadMiniRetina,iPadMiniRetinaCellular-iPadMiniRetinaCellular,iPhone6-iPhone6,iPhone6Plus-iPhone6Plus,iPadAir2-iPadAir2,iPadAir2Cellular-iPadAir2Cellular,iPadMini3-iPadMini3,iPadMini3Cellular-iPadMini3Cellular,iPodTouchSixthGen-iPodTouchSixthGen,iPhone6s-iPhone6s,iPhone6sPlus-iPhone6sPlus,iPadMini4-iPadMini4,iPadMini4Cellular-iPadMini4Cellular,iPadPro-iPadPro,iPadProCellular-iPadProCellular,iPadPro97-iPadPro97,iPadPro97Cellular-iPadPro97Cellular,iPhoneSE-iPhoneSE,iPhone7-iPhone7,iPhone7Plus-iPhone7Plus,iPad611-iPad611,iPad612-iPad612,iPad71-iPad71,iPad72-iPad72,iPad73-iPad73,iPad74-iPad74,iPhone8-iPhone8,iPhone8Plus-iPhone8Plus,iPhoneX-iPhoneX,iPad75-iPad75,iPad76-iPad76,iPhoneXS-iPhoneXS,iPhoneXSMax-iPhoneXSMax,iPhoneXR-iPhoneXR,iPad812-iPad812,iPad834-iPad834,iPad856-iPad856,iPad878-iPad878.
[/symple_accordion_section]

Thông tin bổ sung

File Size: 9,521.00 MB
Phiên bản: 6.0
Đánh giá:
Tổng đánh giá:
Ngày cập nhật: 2016-03-09 21:03:40
 

Tải World Flags Jigsaw Puzzle – World Flag Quiz