Urban Sci-fi Limo Simulator & City Driving Test 1.0 IOS

0/5 Không có phiếu bầu

Báo lỗi Game

Nội dung

Urban Sci-fi Limo Simulator & City Driving Test

Urban Sci-fi Limo Simulator & City Driving Test
 

Giới thiệu Urban Sci-fi Limo Simulator & City Driving Test

 

Download this new limousine simulator & give rides in city streets. Clear levels by finding parking spots & complete driver duty in new luxury vehicle. Enjoy this new tech mania now.

 

Hình ảnh Urban Sci-fi Limo Simulator & City Driving Test

 

Urban Sci-fi Limo Simulator & City Driving Test 1.0 IOS -Urban Sci-fi Limo Simulator & City Driving Test 1.0 IOS -Urban Sci-fi Limo Simulator & City Driving Test 1.0 IOS -Urban Sci-fi Limo Simulator & City Driving Test 1.0 IOS -

Thiết bị hỗ trợ

[symple_accordion title=”Xem thiết bị hỗ trợ Game này”]
[symple_accordion_section]
iPhone3GS-iPhone-3GS,iPhone4-iPhone4,iPodTouchFourthGen-iPodTouchFourthGen,iPad2Wifi-iPad2Wifi,iPad23G-iPad23G,iPhone4S-iPhone4S,iPadThirdGen-iPadThirdGen,iPadThirdGen4G-iPadThirdGen4G,iPhone5-iPhone5,iPodTouchFifthGen-iPodTouchFifthGen,iPadFourthGen-iPadFourthGen,iPadFourthGen4G-iPadFourthGen4G,iPadMini-iPadMini,iPadMini4G-iPadMini4G,iPhone5c-iPhone5c,iPhone5s-iPhone5s,iPadAir-iPadAir,iPadAirCellular-iPadAirCellular,iPadMiniRetina-iPadMiniRetina,iPadMiniRetinaCellular-iPadMiniRetinaCellular,iPhone6-iPhone6,iPhone6Plus-iPhone6Plus,iPadAir2-iPadAir2,iPadAir2Cellular-iPadAir2Cellular,iPadMini3-iPadMini3,iPadMini3Cellular-iPadMini3Cellular,iPodTouchSixthGen-iPodTouchSixthGen,iPhone6s-iPhone6s,iPhone6sPlus-iPhone6sPlus,iPadMini4-iPadMini4,iPadMini4Cellular-iPadMini4Cellular,iPadPro-iPadPro,iPadProCellular-iPadProCellular,iPadPro97-iPadPro97,iPadPro97Cellular-iPadPro97Cellular,iPhoneSE-iPhoneSE,iPhone7-iPhone7,iPhone7Plus-iPhone7Plus,iPad611-iPad611,iPad612-iPad612,iPad71-iPad71,iPad72-iPad72,iPad73-iPad73,iPad74-iPad74,iPhone8-iPhone8,iPhone8Plus-iPhone8Plus,iPhoneX-iPhoneX,iPad75-iPad75,iPad76-iPad76,iPhoneXS-iPhoneXS,iPhoneXSMax-iPhoneXSMax,iPhoneXR-iPhoneXR,iPad812-iPad812,iPad834-iPad834,iPad856-iPad856,iPad878-iPad878.
[/symple_accordion_section]

Thông tin bổ sung

File Size: 203,950.00 MB
Phiên bản: 1.0
Đánh giá:
Tổng đánh giá:
Ngày cập nhật: 2017-05-19 21:57:15
 

Tải Urban Sci-fi Limo Simulator & City Driving Test