Báo lỗi Game

Nội dung

Tetro Falling Block Puzzle

Tetro Falling Block Puzzle
 

Giới thiệu Tetro Falling Block Puzzle

 

How to play:
– Tap to rotate the block
– Swipe left/right to move block
– Swipe down to drop the block

Enjoy!

 

Hình ảnh Tetro Falling Block Puzzle

 

Tetro Falling Block Puzzle 1.0.0 IOS -Tetro Falling Block Puzzle 1.0.0 IOS -Tetro Falling Block Puzzle 1.0.0 IOS -

Thiết bị hỗ trợ

[symple_accordion title=”Xem thiết bị hỗ trợ Game này”]
[symple_accordion_section]
iPhone5s-iPhone5s,iPadAir2-iPadAir2,iPad812-iPad812,iPadFourthGen4G-iPadFourthGen4G,iPadProCellular-iPadProCellular,iPadMini4Cellular-iPadMini4Cellular,iPhone11ProMax-iPhone11ProMax,iPadMiniRetina-iPadMiniRetina,iPad612-iPad612,iPadMini3Cellular-iPadMini3Cellular,iPadPro97-iPadPro97,iPad71-iPad71,iPad72-iPad72,iPadSeventhGen-iPadSeventhGen,iPhone11-iPhone11,iPadSeventhGenCellular-iPadSeventhGenCellular,iPhoneSE-iPhoneSE,iPad834-iPad834,iPhone5c-iPhone5c,iPad856-iPad856,iPodTouchSeventhGen-iPodTouchSeventhGen,iPhone6sPlus-iPhone6sPlus,iPadMini4-iPadMini4,iPhone11Pro-iPhone11Pro,iPad878-iPad878,iPhone6s-iPhone6s,iPhoneXS-iPhoneXS,iPadMini5-iPadMini5,iPhoneXSMax-iPhoneXSMax,iPadMiniRetinaCellular-iPadMiniRetinaCellular,iPadPro-iPadPro,iPad611-iPad611,iPadAir-iPadAir,iPad74-iPad74,iPadMini3-iPadMini3,iPadPro97Cellular-iPadPro97Cellular,iPhone6Plus-iPhone6Plus,iPadAir2Cellular-iPadAir2Cellular,iPhone8Plus-iPhone8Plus,iPhoneX-iPhoneX,iPadAir3-iPadAir3,iPadAir3Cellular-iPadAir3Cellular,iPad75-iPad75,iPodTouchSixthGen-iPodTouchSixthGen,iPhone7Plus-iPhone7Plus,iPhone7-iPhone7,iPhoneXR-iPhoneXR,iPadAirCellular-iPadAirCellular,iPadMini5Cellular-iPadMini5Cellular,iPhone6-iPhone6,iPhone5-iPhone5,iPhone8-iPhone8,iPad73-iPad73,iPad76-iPad76,iPadFourthGen-iPadFourthGen.
[/symple_accordion_section]

Thông tin bổ sung

File Size: 33,920.00 MB
Phiên bản: 1.0.0
Đánh giá: 5
Tổng đánh giá: 1
Ngày cập nhật: 2020-03-30 07:00:00
 

Tải Tetro Falling Block Puzzle