SW Phần Mềm Cờ Tướng 1.0 IOS

0/5 Không có phiếu bầu

Báo lỗi Game

Nội dung

SW Phần Mềm Cờ Tướng

SW Phần Mềm Cờ Tướng
 

Giới thiệu SW Phần Mềm Cờ Tướng

 

Cờ tướng (Tiếng Trung: 象棋), hay còn gọi là cờ Trung Hoa (Tiếng Trung: 中國象棋), là một trò chơi trí tuệ dành cho hai người.

Phần mềm dành để học khai cuộc cờ tướng. Và các chức năng như sau:

– Thẩm cờ.
– Học Khai cuộc
– Luyện cờ
– Chơi với máy (cấp độ khó tương đương 9.2 của thiên thiên tượng kỳ).

 

Hình ảnh SW Phần Mềm Cờ Tướng

 

SW Phần Mềm Cờ Tướng 1.0 IOS -SW Phần Mềm Cờ Tướng 1.0 IOS -SW Phần Mềm Cờ Tướng 1.0 IOS -SW Phần Mềm Cờ Tướng 1.0 IOS -

Thiết bị hỗ trợ

[symple_accordion title=”Xem thiết bị hỗ trợ Game này”]
[symple_accordion_section]
iPad611-iPad611,iPad612-iPad612,iPadPro97Cellular-iPadPro97Cellular,iPhone12Mini-iPhone12Mini,iPad73-iPad73,iPodTouchSixthGen-iPodTouchSixthGen,iPadAir3Cellular-iPadAir3Cellular,iPhoneSESecondGen-iPhoneSESecondGen,iPadMini3-iPadMini3,iPadMini4-iPadMini4,iPadMini3Cellular-iPadMini3Cellular,iPadProFourthGenCellular-iPadProFourthGenCellular,iPhone12-iPhone12,iPhoneSE-iPhoneSE,iPadMini5-iPadMini5,iPadMiniRetinaCellular-iPadMiniRetinaCellular,iPhone11Pro-iPhone11Pro,iPadSeventhGen-iPadSeventhGen,iPhone6s-iPhone6s,iPadFourthGen4G-iPadFourthGen4G,iPhone6-iPhone6,iPad834-iPad834,iPadEighthGen-iPadEighthGen,iPhone11ProMax-iPhone11ProMax,iPadAir4Cellular-iPadAir4Cellular,iPadSeventhGenCellular-iPadSeventhGenCellular,iPhone5s-iPhone5s,iPad76-iPad76,iPad812-iPad812,iPhone12Pro-iPhone12Pro,iPad878-iPad878,iPadProSecondGenCellular-iPadProSecondGenCellular,iPad856-iPad856,iPhone6Plus-iPhone6Plus,iPodTouchSeventhGen-iPodTouchSeventhGen,iPadPro-iPadPro,iPhone8Plus-iPhone8Plus,iPhone5-iPhone5,iPhone5c-iPhone5c,iPadAir2-iPadAir2,iPadMiniRetina-iPadMiniRetina,iPad75-iPad75,iPadAir-iPadAir,iPadFourthGen-iPadFourthGen,iPad72-iPad72,iPadAirCellular-iPadAirCellular,iPhone7-iPhone7,iPad71-iPad71,iPadPro97-iPadPro97,iPadAir4-iPadAir4,iPhone11-iPhone11,iPhoneX-iPhoneX,iPadAir2Cellular-iPadAir2Cellular,iPadAir3-iPadAir3,iPadProSecondGen-iPadProSecondGen,iPadEighthGenCellular-iPadEighthGenCellular,iPadProFourthGen-iPadProFourthGen,iPadMini4Cellular-iPadMini4Cellular,iPhoneXR-iPhoneXR,iPhone12ProMax-iPhone12ProMax,iPadProCellular-iPadProCellular,iPhone6sPlus-iPhone6sPlus,iPhone7Plus-iPhone7Plus,iPhone8-iPhone8,iPhoneXS-iPhoneXS,iPhoneXSMax-iPhoneXSMax,iPadMini5Cellular-iPadMini5Cellular,iPad74-iPad74.
[/symple_accordion_section]

Thông tin bổ sung

File Size: 53,476.00 MB
Phiên bản: 1.0
Đánh giá: 4.59999
Tổng đánh giá: 5
Ngày cập nhật: 2020-11-13 08:00:00
 

Tải SW Phần Mềm Cờ Tướng