Solitaire! Classic Card Games 1.1.0 IOS

0/5 Không có phiếu bầu

Báo lỗi Game

Nội dung

Solitaire! Classic Card Games

Solitaire! Classic Card Games
 

Giới thiệu Solitaire! Classic Card Games

 

Solitaire Games have never been better than 24/7 Solitaire! This is one of the classic card games you can now find on your computer! Play over 20 variations.

the #1 Solitairecard game. If you like Windows Solitaire.

 

Hình ảnh Solitaire! Classic Card Games

 

Solitaire! Classic Card Games 1.1.0 IOS -Solitaire! Classic Card Games 1.1.0 IOS -

Thiết bị hỗ trợ

[symple_accordion title=”Xem thiết bị hỗ trợ Game này”]
[symple_accordion_section]
iPad2Wifi-iPad2Wifi,iPad23G-iPad23G,iPhone4S-iPhone4S,iPadThirdGen-iPadThirdGen,iPadThirdGen4G-iPadThirdGen4G,iPhone5-iPhone5,iPodTouchFifthGen-iPodTouchFifthGen,iPadFourthGen-iPadFourthGen,iPadFourthGen4G-iPadFourthGen4G,iPadMini-iPadMini,iPadMini4G-iPadMini4G,iPhone5c-iPhone5c,iPhone5s-iPhone5s,iPadAir-iPadAir,iPadAirCellular-iPadAirCellular,iPadMiniRetina-iPadMiniRetina,iPadMiniRetinaCellular-iPadMiniRetinaCellular,iPhone6-iPhone6,iPhone6Plus-iPhone6Plus,iPadAir2-iPadAir2,iPadAir2Cellular-iPadAir2Cellular,iPadMini3-iPadMini3,iPadMini3Cellular-iPadMini3Cellular,iPodTouchSixthGen-iPodTouchSixthGen,iPhone6s-iPhone6s,iPhone6sPlus-iPhone6sPlus,iPadMini4-iPadMini4,iPadMini4Cellular-iPadMini4Cellular,iPadPro-iPadPro,iPadProCellular-iPadProCellular,iPadPro97-iPadPro97,iPadPro97Cellular-iPadPro97Cellular,iPhoneSE-iPhoneSE,iPhone7-iPhone7,iPhone7Plus-iPhone7Plus,iPad611-iPad611,iPad612-iPad612,iPad71-iPad71,iPad72-iPad72,iPad73-iPad73,iPad74-iPad74,iPhone8-iPhone8,iPhone8Plus-iPhone8Plus,iPhoneX-iPhoneX,iPad75-iPad75,iPad76-iPad76,iPhoneXS-iPhoneXS,iPhoneXSMax-iPhoneXSMax,iPhoneXR-iPhoneXR.
[/symple_accordion_section]

Thông tin bổ sung

File Size: 91,328.00 MB
Phiên bản: 1.1.0
Đánh giá:
Tổng đánh giá:
Ngày cập nhật: 2017-04-19 17:21:48
 

Tải Solitaire! Classic Card Games