Báo lỗi Game

Nội dung

Puzzle chess-sizi

Puzzle chess-sizi
 

Giới thiệu Puzzle chess-sizi

 

A brain-testing chess and card game, you can win the game by connecting 4 pieces together!

 

Hình ảnh Puzzle chess-sizi

 

Puzzle chess-sizi 1.0.2 IOS -Puzzle chess-sizi 1.0.2 IOS -Puzzle chess-sizi 1.0.2 IOS -

Thiết bị hỗ trợ

[symple_accordion title=”Xem thiết bị hỗ trợ Game này”]
[symple_accordion_section]
iPadAir2Cellular-iPadAir2Cellular,iPhone12Mini-iPhone12Mini,iPad856-iPad856,iPadEighthGen-iPadEighthGen,iPad834-iPad834,iPhone12-iPhone12,iPadAirCellular-iPadAirCellular,iPhone5-iPhone5,iPad611-iPad611,iPadMiniRetinaCellular-iPadMiniRetinaCellular,iPhone6Plus-iPhone6Plus,iPad75-iPad75,iPadSeventhGenCellular-iPadSeventhGenCellular,iPadAir4-iPadAir4,iPadPro97-iPadPro97,iPad73-iPad73,iPhone5s-iPhone5s,iPhone6s-iPhone6s,iPhone11ProMax-iPhone11ProMax,iPhone5c-iPhone5c,iPadMini4Cellular-iPadMini4Cellular,iPadEighthGenCellular-iPadEighthGenCellular,iPad72-iPad72,iPhone8-iPhone8,iPhoneXS-iPhoneXS,iPhoneX-iPhoneX,iPadProFourthGen-iPadProFourthGen,iPadAir4Cellular-iPadAir4Cellular,iPadAir3Cellular-iPadAir3Cellular,iPad74-iPad74,iPad878-iPad878,iPadProSecondGen-iPadProSecondGen,iPadMini5-iPadMini5,iPhoneXSMax-iPhoneXSMax,iPadSeventhGen-iPadSeventhGen,iPhoneSE-iPhoneSE,iPad71-iPad71,iPadMini3-iPadMini3,iPhone11-iPhone11,iPhone7-iPhone7,iPhone12ProMax-iPhone12ProMax,iPadFourthGen4G-iPadFourthGen4G,iPadMini5Cellular-iPadMini5Cellular,iPadMini4-iPadMini4,iPadPro-iPadPro,iPadProSecondGenCellular-iPadProSecondGenCellular,iPhone7Plus-iPhone7Plus,iPhone12Pro-iPhone12Pro,iPadMiniRetina-iPadMiniRetina,iPadAir2-iPadAir2,iPodTouchSixthGen-iPodTouchSixthGen,iPadFourthGen-iPadFourthGen,iPhoneXR-iPhoneXR,iPad612-iPad612,iPad76-iPad76,iPad812-iPad812,iPhone6-iPhone6,iPadProFourthGenCellular-iPadProFourthGenCellular,iPadAir-iPadAir,iPhone6sPlus-iPhone6sPlus,iPhone11Pro-iPhone11Pro,iPadAir3-iPadAir3,iPadPro97Cellular-iPadPro97Cellular,iPodTouchSeventhGen-iPodTouchSeventhGen,iPhoneSESecondGen-iPhoneSESecondGen,iPadMini3Cellular-iPadMini3Cellular,iPhone8Plus-iPhone8Plus,iPadProCellular-iPadProCellular.
[/symple_accordion_section]

Thông tin bổ sung

File Size: 67,422.00 MB
Phiên bản: 1.0.2
Đánh giá: 0
Tổng đánh giá: 0
Ngày cập nhật: 2020-12-27 08:00:00
 

Tải Puzzle chess-sizi