Báo lỗi Game

Nội dung

pispirik

pispirik
 

Giới thiệu pispirik

 

pişpirik (a.k.a pişti) is a popular Turkish card game.

making pişti
assume; there is single card on the table. if the next player captures that card by another matching one, she makes pişti and gets 10 points.

scoring
pişti by jack : 20 points
regular pişti : 10 points
10 of diamonds : 3 points
having card majority : 3 points
2 of clubs : 2 points
jack : 1point
ace : 1 point

enjoy pişpirik!

 

Hình ảnh pispirik

 

pispirik 1.3 IOS -pispirik 1.3 IOS -pispirik 1.3 IOS -pispirik 1.3 IOS -pispirik 1.3 IOS -

Thiết bị hỗ trợ

[symple_accordion title=”Xem thiết bị hỗ trợ Game này”]
[symple_accordion_section]
iPhone3GS-iPhone-3GS,iPhone4-iPhone4,iPodTouchFourthGen-iPodTouchFourthGen,iPad2Wifi-iPad2Wifi,iPad23G-iPad23G,iPhone4S-iPhone4S,iPadThirdGen-iPadThirdGen,iPadThirdGen4G-iPadThirdGen4G,iPhone5-iPhone5,iPodTouchFifthGen-iPodTouchFifthGen,iPadFourthGen-iPadFourthGen,iPadFourthGen4G-iPadFourthGen4G,iPadMini-iPadMini,iPadMini4G-iPadMini4G,iPhone5c-iPhone5c,iPhone5s-iPhone5s,iPadAir-iPadAir,iPadAirCellular-iPadAirCellular,iPadMiniRetina-iPadMiniRetina,iPadMiniRetinaCellular-iPadMiniRetinaCellular,iPhone6-iPhone6,iPhone6Plus-iPhone6Plus,iPadAir2-iPadAir2,iPadAir2Cellular-iPadAir2Cellular,iPadMini3-iPadMini3,iPadMini3Cellular-iPadMini3Cellular,iPodTouchSixthGen-iPodTouchSixthGen,iPhone6s-iPhone6s,iPhone6sPlus-iPhone6sPlus,iPadMini4-iPadMini4,iPadMini4Cellular-iPadMini4Cellular,iPadPro-iPadPro,iPadProCellular-iPadProCellular,iPadPro97-iPadPro97,iPadPro97Cellular-iPadPro97Cellular,iPhoneSE-iPhoneSE,iPhone7-iPhone7,iPhone7Plus-iPhone7Plus,iPad611-iPad611,iPad612-iPad612,iPad71-iPad71,iPad72-iPad72,iPad73-iPad73,iPad74-iPad74,iPhone8-iPhone8,iPhone8Plus-iPhone8Plus,iPhoneX-iPhoneX,iPad75-iPad75,iPad76-iPad76,iPhoneXS-iPhoneXS,iPhoneXSMax-iPhoneXSMax,iPhoneXR-iPhoneXR.
[/symple_accordion_section]

Thông tin bổ sung

File Size: 18,252.00 MB
Phiên bản: 1.3
Đánh giá:
Tổng đánh giá:
Ngày cập nhật: 2013-04-30 04:49:26
 

Tải pispirik