Liên Minh Huyền Thoại(STGame) 1.7 IOS

0/5 Không có phiếu bầu

Báo lỗi Game

Nội dung

Liên Minh Huyền Thoại(STGame)

Liên Minh Huyền Thoại(STGame)
 

Giới thiệu Liên Minh Huyền Thoại(STGame)

 

Liên Minh huyền thoại STGAME

 

Hình ảnh Liên Minh Huyền Thoại(STGame)

 

Liên Minh Huyền Thoại(STGame) 1.7 IOS -
Liên Minh Huyền Thoại(STGame) 1.7 IOS -
Liên Minh Huyền Thoại(STGame) 1.7 IOS -

Thiết bị hỗ trợ

[symple_accordion title=”Xem thiết bị hỗ trợ Game này”]
[symple_accordion_section]
iPhone3GS-iPhone-3GS,iPadWifi-iPadWifi,iPad3G-iPad3G,iPodTouchThirdGen-iPodTouchThirdGen,iPhone4-iPhone4,iPodTouchFourthGen-iPodTouchFourthGen,iPad2Wifi-iPad2Wifi,iPad23G-iPad23G,iPhone4S-iPhone4S,iPadThirdGen-iPadThirdGen,iPadThirdGen4G-iPadThirdGen4G,iPhone5-iPhone5,iPodTouchFifthGen-iPodTouchFifthGen,iPadFourthGen-iPadFourthGen,iPadFourthGen4G-iPadFourthGen4G,iPadMini-iPadMini,iPadMini4G-iPadMini4G,iPhone5c-iPhone5c,iPhone5s-iPhone5s,iPadAir-iPadAir,iPadAirCellular-iPadAirCellular,iPadMiniRetina-iPadMiniRetina,iPadMiniRetinaCellular-iPadMiniRetinaCellular,iPhone6-iPhone6,iPhone6Plus-iPhone6Plus,iPadAir2-iPadAir2,iPadAir2Cellular-iPadAir2Cellular,iPadMini3-iPadMini3,iPadMini3Cellular-iPadMini3Cellular,iPodTouchSixthGen-iPodTouchSixthGen,iPhone6s-iPhone6s,iPhone6sPlus-iPhone6sPlus,iPadMini4-iPadMini4,iPadMini4Cellular-iPadMini4Cellular,iPadPro-iPadPro,iPadProCellular-iPadProCellular,iPadPro97-iPadPro97,iPadPro97Cellular-iPadPro97Cellular,iPhoneSE-iPhoneSE,iPhone7-iPhone7,iPhone7Plus-iPhone7Plus,iPad611-iPad611,iPad612-iPad612,iPad71-iPad71,iPad72-iPad72,iPad73-iPad73,iPad74-iPad74,iPhone8-iPhone8,iPhone8Plus-iPhone8Plus,iPhoneX-iPhoneX,iPad75-iPad75,iPad76-iPad76.
[/symple_accordion_section]

Thông tin bổ sung

File Size: 34,564.00 MB
Phiên bản: 1.7
Đánh giá: 4.5
Tổng đánh giá: 778
Ngày cập nhật: 2014-06-01 00:03:01
 

Tải Liên Minh Huyền Thoại(STGame)