English for kids and beginner V.4 : vocabulary – includes fun language learning games 1.0.0 IOS

0/5 Không có phiếu bầu

Báo lỗi Game

Nội dung

English for kids and beginner V.4 : vocabulary – includes fun language learning games

English for kids and beginner V.4 : vocabulary – includes fun language learning games
 

Giới thiệu English for kids and beginner V.4 : vocabulary – includes fun language learning games

 

Learn the vocabulary about city. There are pictures and sound, make the child easy to understand.

 

Hình ảnh English for kids and beginner V.4 : vocabulary – includes fun language learning games

 

English for kids and beginner V.4 : vocabulary – includes fun language learning games 1.0.0 IOS -English for kids and beginner V.4 : vocabulary – includes fun language learning games 1.0.0 IOS -English for kids and beginner V.4 : vocabulary – includes fun language learning games 1.0.0 IOS -English for kids and beginner V.4 : vocabulary – includes fun language learning games 1.0.0 IOS -English for kids and beginner V.4 : vocabulary – includes fun language learning games 1.0.0 IOS -

Thiết bị hỗ trợ

[symple_accordion title=”Xem thiết bị hỗ trợ Game này”]
[symple_accordion_section]
iPhone4-iPhone4,iPad2Wifi-iPad2Wifi,iPad23G-iPad23G,iPhone4S-iPhone4S,iPadThirdGen-iPadThirdGen,iPadThirdGen4G-iPadThirdGen4G,iPhone5-iPhone5,iPodTouchFifthGen-iPodTouchFifthGen,iPadFourthGen-iPadFourthGen,iPadFourthGen4G-iPadFourthGen4G,iPadMini-iPadMini,iPadMini4G-iPadMini4G,iPhone5c-iPhone5c,iPhone5s-iPhone5s,iPadAir-iPadAir,iPadAirCellular-iPadAirCellular,iPadMiniRetina-iPadMiniRetina,iPadMiniRetinaCellular-iPadMiniRetinaCellular,iPhone6-iPhone6,iPhone6Plus-iPhone6Plus,iPadAir2-iPadAir2,iPadAir2Cellular-iPadAir2Cellular,iPadMini3-iPadMini3,iPadMini3Cellular-iPadMini3Cellular,iPodTouchSixthGen-iPodTouchSixthGen,iPhone6s-iPhone6s,iPhone6sPlus-iPhone6sPlus,iPadMini4-iPadMini4,iPadMini4Cellular-iPadMini4Cellular,iPadPro-iPadPro,iPadProCellular-iPadProCellular,iPadPro97-iPadPro97,iPadPro97Cellular-iPadPro97Cellular,iPhoneSE-iPhoneSE,iPhone7-iPhone7,iPhone7Plus-iPhone7Plus,iPad611-iPad611,iPad612-iPad612,iPad71-iPad71,iPad72-iPad72,iPad73-iPad73,iPad74-iPad74,iPhone8-iPhone8,iPhone8Plus-iPhone8Plus,iPhoneX-iPhoneX,iPad75-iPad75,iPad76-iPad76.
[/symple_accordion_section]

Thông tin bổ sung

File Size: 12,324.00 MB
Phiên bản: 1.0.0
Đánh giá:
Tổng đánh giá:
Ngày cập nhật: 2016-02-10 20:36:28
 

Tải English for kids and beginner V.4 : vocabulary – includes fun language learning games