Color circle matching memory game for preschoolers 1.0.0 IOS

0/5 Không có phiếu bầu

Báo lỗi Game

Nội dung

Color circle matching memory game for preschoolers

Color circle matching memory game for preschoolers
 

Giới thiệu Color circle matching memory game for preschoolers

 

The game is a fun and easy to play, matching the circle, you just need to open the card to match the same color of the circle.

Enjoy it now.!

 

Hình ảnh Color circle matching memory game for preschoolers

 

Color circle matching memory game for preschoolers 1.0.0 IOS -Color circle matching memory game for preschoolers 1.0.0 IOS -Color circle matching memory game for preschoolers 1.0.0 IOS -Color circle matching memory game for preschoolers 1.0.0 IOS -

Thiết bị hỗ trợ

[symple_accordion title=”Xem thiết bị hỗ trợ Game này”]
[symple_accordion_section]
iPad2Wifi-iPad2Wifi,iPad23G-iPad23G,iPhone4S-iPhone4S,iPadThirdGen-iPadThirdGen,iPadThirdGen4G-iPadThirdGen4G,iPhone5-iPhone5,iPodTouchFifthGen-iPodTouchFifthGen,iPadFourthGen-iPadFourthGen,iPadFourthGen4G-iPadFourthGen4G,iPadMini-iPadMini,iPadMini4G-iPadMini4G,iPhone5c-iPhone5c,iPhone5s-iPhone5s,iPadAir-iPadAir,iPadAirCellular-iPadAirCellular,iPadMiniRetina-iPadMiniRetina,iPadMiniRetinaCellular-iPadMiniRetinaCellular,iPhone6-iPhone6,iPhone6Plus-iPhone6Plus,iPadAir2-iPadAir2,iPadAir2Cellular-iPadAir2Cellular,iPadMini3-iPadMini3,iPadMini3Cellular-iPadMini3Cellular,iPodTouchSixthGen-iPodTouchSixthGen,iPhone6s-iPhone6s,iPhone6sPlus-iPhone6sPlus,iPadMini4-iPadMini4,iPadMini4Cellular-iPadMini4Cellular,iPadPro-iPadPro,iPadProCellular-iPadProCellular,iPadPro97-iPadPro97,iPadPro97Cellular-iPadPro97Cellular,iPhoneSE-iPhoneSE,iPhone7-iPhone7,iPhone7Plus-iPhone7Plus,iPad611-iPad611,iPad612-iPad612,iPad71-iPad71,iPad72-iPad72,iPad73-iPad73,iPad74-iPad74,iPhone8-iPhone8,iPhone8Plus-iPhone8Plus,iPhoneX-iPhoneX,iPad75-iPad75,iPad76-iPad76,iPhoneXS-iPhoneXS,iPhoneXSMax-iPhoneXSMax,iPhoneXR-iPhoneXR,iPad812-iPad812,iPad834-iPad834,iPad856-iPad856,iPad878-iPad878.
[/symple_accordion_section]

Thông tin bổ sung

File Size: 10,910.00 MB
Phiên bản: 1.0.0
Đánh giá:
Tổng đánh giá:
Ngày cập nhật: 2016-12-19 21:58:42
 

Tải Color circle matching memory game for preschoolers