City Tow Truck Simulator & Real Trucker Simulation 1.0 IOS

0/5 Không có phiếu bầu

Báo lỗi Game

Nội dung

City Tow Truck Simulator & Real Trucker Simulation

City Tow Truck Simulator & Real Trucker Simulation
 

Giới thiệu City Tow Truck Simulator & Real Trucker Simulation

 

Get ready to play this new to tow truck games. If you are fan of cargo transporter truck & trucker simulator along with car towing game then you will definitely like this city tow truck simulation game.

 

Hình ảnh City Tow Truck Simulator & Real Trucker Simulation

 

City Tow Truck Simulator & Real Trucker Simulation 1.0 IOS -City Tow Truck Simulator & Real Trucker Simulation 1.0 IOS -City Tow Truck Simulator & Real Trucker Simulation 1.0 IOS -City Tow Truck Simulator & Real Trucker Simulation 1.0 IOS -

Thiết bị hỗ trợ

[symple_accordion title=”Xem thiết bị hỗ trợ Game này”]
[symple_accordion_section]
iPhone4-iPhone4,iPad2Wifi-iPad2Wifi,iPad23G-iPad23G,iPhone4S-iPhone4S,iPadThirdGen-iPadThirdGen,iPadThirdGen4G-iPadThirdGen4G,iPhone5-iPhone5,iPodTouchFifthGen-iPodTouchFifthGen,iPadFourthGen-iPadFourthGen,iPadFourthGen4G-iPadFourthGen4G,iPadMini-iPadMini,iPadMini4G-iPadMini4G,iPhone5c-iPhone5c,iPhone5s-iPhone5s,iPadAir-iPadAir,iPadAirCellular-iPadAirCellular,iPadMiniRetina-iPadMiniRetina,iPadMiniRetinaCellular-iPadMiniRetinaCellular,iPhone6-iPhone6,iPhone6Plus-iPhone6Plus,iPadAir2-iPadAir2,iPadAir2Cellular-iPadAir2Cellular,iPadMini3-iPadMini3,iPadMini3Cellular-iPadMini3Cellular,iPodTouchSixthGen-iPodTouchSixthGen,iPhone6s-iPhone6s,iPhone6sPlus-iPhone6sPlus,iPadMini4-iPadMini4,iPadMini4Cellular-iPadMini4Cellular,iPadPro-iPadPro,iPadProCellular-iPadProCellular,iPadPro97-iPadPro97,iPadPro97Cellular-iPadPro97Cellular,iPhoneSE-iPhoneSE,iPhone7-iPhone7,iPhone7Plus-iPhone7Plus,iPad611-iPad611,iPad612-iPad612,iPad71-iPad71,iPad72-iPad72,iPad73-iPad73,iPad74-iPad74,iPhone8-iPhone8,iPhone8Plus-iPhone8Plus,iPhoneX-iPhoneX,iPad75-iPad75,iPad76-iPad76,iPhoneXS-iPhoneXS,iPhoneXSMax-iPhoneXSMax,iPhoneXR-iPhoneXR,iPad812-iPad812,iPad834-iPad834,iPad856-iPad856,iPad878-iPad878.
[/symple_accordion_section]

Thông tin bổ sung

File Size: 202,482.00 MB
Phiên bản: 1.0
Đánh giá:
Tổng đánh giá:
Ngày cập nhật: 2016-12-15 20:22:12
 

Tải City Tow Truck Simulator & Real Trucker Simulation