City Construction Dam Builder & Truck Driving Sim 1.0 IOS

0/5 Không có phiếu bầu

Báo lỗi Game

Nội dung

City Construction Dam Builder & Truck Driving Sim

City Construction Dam Builder & Truck Driving Sim
 

Giới thiệu City Construction Dam Builder & Truck Driving Sim

 

Call hilly construction crew now! After City Road Construction Sim by Gam3Dude Developers … we here present City Construction Dam Builder in this new realistic building simulator. So roll up your uniform’s sleeves to be an efficient construction worker.

Download this new building game now!

 

Hình ảnh City Construction Dam Builder & Truck Driving Sim

 

City Construction Dam Builder & Truck Driving Sim 1.0 IOS -City Construction Dam Builder & Truck Driving Sim 1.0 IOS -City Construction Dam Builder & Truck Driving Sim 1.0 IOS -City Construction Dam Builder & Truck Driving Sim 1.0 IOS -

Thiết bị hỗ trợ

[symple_accordion title=”Xem thiết bị hỗ trợ Game này”]
[symple_accordion_section]
iPhone3GS-iPhone-3GS,iPhone4-iPhone4,iPodTouchFourthGen-iPodTouchFourthGen,iPad2Wifi-iPad2Wifi,iPad23G-iPad23G,iPhone4S-iPhone4S,iPadThirdGen-iPadThirdGen,iPadThirdGen4G-iPadThirdGen4G,iPhone5-iPhone5,iPodTouchFifthGen-iPodTouchFifthGen,iPadFourthGen-iPadFourthGen,iPadFourthGen4G-iPadFourthGen4G,iPadMini-iPadMini,iPadMini4G-iPadMini4G,iPhone5c-iPhone5c,iPhone5s-iPhone5s,iPadAir-iPadAir,iPadAirCellular-iPadAirCellular,iPadMiniRetina-iPadMiniRetina,iPadMiniRetinaCellular-iPadMiniRetinaCellular,iPhone6-iPhone6,iPhone6Plus-iPhone6Plus,iPadAir2-iPadAir2,iPadAir2Cellular-iPadAir2Cellular,iPadMini3-iPadMini3,iPadMini3Cellular-iPadMini3Cellular,iPodTouchSixthGen-iPodTouchSixthGen,iPhone6s-iPhone6s,iPhone6sPlus-iPhone6sPlus,iPadMini4-iPadMini4,iPadMini4Cellular-iPadMini4Cellular,iPadPro-iPadPro,iPadProCellular-iPadProCellular,iPadPro97-iPadPro97,iPadPro97Cellular-iPadPro97Cellular,iPhoneSE-iPhoneSE,iPhone7-iPhone7,iPhone7Plus-iPhone7Plus,iPad611-iPad611,iPad612-iPad612,iPad71-iPad71,iPad72-iPad72,iPad73-iPad73,iPad74-iPad74,iPhone8-iPhone8,iPhone8Plus-iPhone8Plus,iPhoneX-iPhoneX,iPad75-iPad75,iPad76-iPad76,iPhoneXS-iPhoneXS,iPhoneXSMax-iPhoneXSMax,iPhoneXR-iPhoneXR.
[/symple_accordion_section]

Thông tin bổ sung

File Size: 173,182.00 MB
Phiên bản: 1.0
Đánh giá:
Tổng đánh giá:
Ngày cập nhật: 2017-01-27 06:35:33
 

Tải City Construction Dam Builder & Truck Driving Sim