Christmas Game! Santa’s Gift Adventure through the merry Xmas Night 1.0 IOS

0/5 Không có phiếu bầu

Báo lỗi Game

Nội dung

Christmas Game! Santa’s Gift Adventure through the merry Xmas Night

Christmas Game! Santa’s Gift Adventure through the merry Xmas Night
 

Giới thiệu Christmas Game! Santa’s Gift Adventure through the merry Xmas Night

 

* Gratis game for everyone! Download now!
* Explore the world of Christmas at night!
* Help Santa to collect his gifts in time!

 

Hình ảnh Christmas Game! Santa’s Gift Adventure through the merry Xmas Night

 

Christmas Game! Santa’s Gift Adventure through the merry Xmas Night 1.0 IOS -Christmas Game! Santa’s Gift Adventure through the merry Xmas Night 1.0 IOS -Christmas Game! Santa’s Gift Adventure through the merry Xmas Night 1.0 IOS -Christmas Game! Santa’s Gift Adventure through the merry Xmas Night 1.0 IOS -Christmas Game! Santa’s Gift Adventure through the merry Xmas Night 1.0 IOS -

Thiết bị hỗ trợ

[symple_accordion title=”Xem thiết bị hỗ trợ Game này”]
[symple_accordion_section]
iPhone3GS-iPhone-3GS,iPadWifi-iPadWifi,iPad3G-iPad3G,iPodTouchThirdGen-iPodTouchThirdGen,iPhone4-iPhone4,iPodTouchFourthGen-iPodTouchFourthGen,iPad2Wifi-iPad2Wifi,iPad23G-iPad23G,iPhone4S-iPhone4S,iPadThirdGen-iPadThirdGen,iPadThirdGen4G-iPadThirdGen4G,iPhone5-iPhone5,iPodTouchFifthGen-iPodTouchFifthGen,iPadFourthGen-iPadFourthGen,iPadFourthGen4G-iPadFourthGen4G,iPadMini-iPadMini,iPadMini4G-iPadMini4G,iPhone5c-iPhone5c,iPhone5s-iPhone5s,iPadAir-iPadAir,iPadAirCellular-iPadAirCellular,iPadMiniRetina-iPadMiniRetina,iPadMiniRetinaCellular-iPadMiniRetinaCellular,iPhone6-iPhone6,iPhone6Plus-iPhone6Plus,iPadAir2-iPadAir2,iPadAir2Cellular-iPadAir2Cellular,iPadMini3-iPadMini3,iPadMini3Cellular-iPadMini3Cellular,iPodTouchSixthGen-iPodTouchSixthGen,iPhone6s-iPhone6s,iPhone6sPlus-iPhone6sPlus,iPadMini4-iPadMini4,iPadMini4Cellular-iPadMini4Cellular,iPadPro-iPadPro,iPadProCellular-iPadProCellular,iPadPro97-iPadPro97,iPadPro97Cellular-iPadPro97Cellular,iPhoneSE-iPhoneSE,iPhone7-iPhone7,iPhone7Plus-iPhone7Plus,iPad611-iPad611,iPad612-iPad612,iPad71-iPad71,iPad72-iPad72,iPad73-iPad73,iPad74-iPad74,iPhone8-iPhone8,iPhone8Plus-iPhone8Plus,iPhoneX-iPhoneX,iPad75-iPad75,iPad76-iPad76,iPhoneXS-iPhoneXS,iPhoneXSMax-iPhoneXSMax,iPhoneXR-iPhoneXR,iPad812-iPad812,iPad834-iPad834,iPad856-iPad856,iPad878-iPad878.
[/symple_accordion_section]

Thông tin bổ sung

File Size: 17,732.00 MB
Phiên bản: 1.0
Đánh giá:
Tổng đánh giá:
Ngày cập nhật: 2013-12-13 08:00:00
 

Tải Christmas Game! Santa’s Gift Adventure through the merry Xmas Night