Báo lỗi Game

Nội dung

Cạm Bẫy Cờ Tướng

Cạm Bẫy Cờ Tướng
 

Giới thiệu Cạm Bẫy Cờ Tướng

 

Sự thiếu tìm hiểu trong phương án xuất quân sẽ rất dễ đưa Kỳ Thủ sa vào cạm bẫy của đối phương vốn được chuẩn bị từ trước.

Cạm Bẫy Cờ Tướng cho các bạn có thể tránh được những sai lầm cơ bản hoặc có thể khai thác một cách hiệu quả những sai xót của đối phương.

 

Hình ảnh Cạm Bẫy Cờ Tướng

 

Cạm Bẫy Cờ Tướng 1.0.0 IOS -Cạm Bẫy Cờ Tướng 1.0.0 IOS -Cạm Bẫy Cờ Tướng 1.0.0 IOS -Cạm Bẫy Cờ Tướng 1.0.0 IOS -

Thiết bị hỗ trợ

[symple_accordion title=”Xem thiết bị hỗ trợ Game này”]
[symple_accordion_section]
iPad2Wifi-iPad2Wifi,iPad23G-iPad23G,iPhone4S-iPhone4S,iPadThirdGen-iPadThirdGen,iPadThirdGen4G-iPadThirdGen4G,iPhone5-iPhone5,iPodTouchFifthGen-iPodTouchFifthGen,iPadFourthGen-iPadFourthGen,iPadFourthGen4G-iPadFourthGen4G,iPadMini-iPadMini,iPadMini4G-iPadMini4G,iPhone5c-iPhone5c,iPhone5s-iPhone5s,iPadAir-iPadAir,iPadAirCellular-iPadAirCellular,iPadMiniRetina-iPadMiniRetina,iPadMiniRetinaCellular-iPadMiniRetinaCellular,iPhone6-iPhone6,iPhone6Plus-iPhone6Plus,iPadAir2-iPadAir2,iPadAir2Cellular-iPadAir2Cellular,iPadMini3-iPadMini3,iPadMini3Cellular-iPadMini3Cellular,iPodTouchSixthGen-iPodTouchSixthGen,iPhone6s-iPhone6s,iPhone6sPlus-iPhone6sPlus,iPadMini4-iPadMini4,iPadMini4Cellular-iPadMini4Cellular,iPadPro-iPadPro,iPadProCellular-iPadProCellular,iPadPro97-iPadPro97,iPadPro97Cellular-iPadPro97Cellular,iPhoneSE-iPhoneSE,iPhone7-iPhone7,iPhone7Plus-iPhone7Plus,iPad611-iPad611,iPad612-iPad612,iPad71-iPad71,iPad72-iPad72,iPad73-iPad73,iPad74-iPad74,iPhone8-iPhone8,iPhone8Plus-iPhone8Plus,iPhoneX-iPhoneX,iPad75-iPad75,iPad76-iPad76,iPhoneXS-iPhoneXS,iPhoneXSMax-iPhoneXSMax,iPhoneXR-iPhoneXR,iPad812-iPad812,iPad834-iPad834,iPad856-iPad856,iPad878-iPad878,iPadMini5-iPadMini5,iPadMini5Cellular-iPadMini5Cellular,iPadAir3-iPadAir3,iPadAir3Cellular-iPadAir3Cellular.
[/symple_accordion_section]

Thông tin bổ sung

File Size: 56,675.00 MB
Phiên bản: 1.0.0
Đánh giá:
Tổng đánh giá:
Ngày cập nhật: 2018-09-14 22:09:56
 

Tải Cạm Bẫy Cờ Tướng