Báo lỗi Game

Nội dung

bubble craze

bubble craze
 

Giới thiệu bubble craze

 

This is a very classic puzzle bubble game, flying birds from under the tree, and more than three connected birds will be saved. Nice bird.

 

Hình ảnh bubble craze

 

bubble craze 1.2 IOS -bubble craze 1.2 IOS -bubble craze 1.2 IOS -bubble craze 1.2 IOS -

Thiết bị hỗ trợ

[symple_accordion title=”Xem thiết bị hỗ trợ Game này”]
[symple_accordion_section]
iPadAir2Cellular-iPadAir2Cellular,iPhone6s-iPhone6s,iPad72-iPad72,iPad2Wifi-iPad2Wifi,iPhone4S-iPhone4S,iPhone5s-iPhone5s,iPadAirCellular-iPadAirCellular,iPhone11ProMax-iPhone11ProMax,iPadMiniRetinaCellular-iPadMiniRetinaCellular,iPadSeventhGen-iPadSeventhGen,iPhoneXR-iPhoneXR,iPad75-iPad75,iPadPro97Cellular-iPadPro97Cellular,iPad856-iPad856,iPad878-iPad878,iPad612-iPad612,iPad76-iPad76,iPhone5-iPhone5,iPhone6Plus-iPhone6Plus,iPodTouchFifthGen-iPodTouchFifthGen,iPhone5c-iPhone5c,iPad812-iPad812,iPadFourthGen4G-iPadFourthGen4G,iPhone6sPlus-iPhone6sPlus,iPadMini4Cellular-iPadMini4Cellular,iPhoneXSMax-iPhoneXSMax,iPadThirdGen4G-iPadThirdGen4G,Watch4-Watch4,iPhone7-iPhone7,iPadMini4-iPadMini4,iPodTouchSixthGen-iPodTouchSixthGen,iPhone11Pro-iPhone11Pro,iPadMini4G-iPadMini4G,iPadPro97-iPadPro97,iPad71-iPad71,iPadFourthGen-iPadFourthGen,iPad73-iPad73,iPhone11-iPhone11,iPhone6-iPhone6,iPadAir3Cellular-iPadAir3Cellular,iPad74-iPad74,iPadMini3Cellular-iPadMini3Cellular,iPadAir3-iPadAir3,iPadMini5Cellular-iPadMini5Cellular,iPhoneSE-iPhoneSE,iPadThirdGen-iPadThirdGen,iPadSeventhGenCellular-iPadSeventhGenCellular,iPadMini-iPadMini,iPhoneX-iPhoneX,iPhoneXS-iPhoneXS,iPadMini3-iPadMini3,iPad23G-iPad23G,iPadMiniRetina-iPadMiniRetina,iPadAir-iPadAir,iPhone7Plus-iPhone7Plus,Watch5-Watch5,iPadPro-iPadPro,iPadProCellular-iPadProCellular,iPodTouchSeventhGen-iPodTouchSeventhGen,iPhone8-iPhone8,iPhone8Plus-iPhone8Plus,iPadAir2-iPadAir2,iPad834-iPad834,iPad611-iPad611,iPadMini5-iPadMini5.
[/symple_accordion_section]

Thông tin bổ sung

File Size: 28,849.00 MB
Phiên bản: 1.2
Đánh giá: 0
Tổng đánh giá: 0
Ngày cập nhật: 2013-09-20 18:00:54
 

Tải bubble craze