Ambulance Transporter Truck & Lorry Driving Sim 1.0 IOS

0/5 Không có phiếu bầu

Báo lỗi Game

Nội dung

Ambulance Transporter Truck & Lorry Driving Sim

Ambulance Transporter Truck & Lorry Driving Sim
 

Giới thiệu Ambulance Transporter Truck & Lorry Driving Sim

 

You have played as rescue ambulance driver, sports cars transporter drivers and cargo trailers games.. but this time you have some major and adventurous task to do! Drive mega truck and transport ambulance to different hospitals, sea ports & pharmacies for emergency use with no time!

 

Hình ảnh Ambulance Transporter Truck & Lorry Driving Sim

 

Ambulance Transporter Truck & Lorry Driving Sim 1.0 IOS -Ambulance Transporter Truck & Lorry Driving Sim 1.0 IOS -Ambulance Transporter Truck & Lorry Driving Sim 1.0 IOS -Ambulance Transporter Truck & Lorry Driving Sim 1.0 IOS -Ambulance Transporter Truck & Lorry Driving Sim 1.0 IOS -

Thiết bị hỗ trợ

[symple_accordion title=”Xem thiết bị hỗ trợ Game này”]
[symple_accordion_section]
iPhone4-iPhone4,iPad2Wifi-iPad2Wifi,iPad23G-iPad23G,iPhone4S-iPhone4S,iPadThirdGen-iPadThirdGen,iPadThirdGen4G-iPadThirdGen4G,iPhone5-iPhone5,iPodTouchFifthGen-iPodTouchFifthGen,iPadFourthGen-iPadFourthGen,iPadFourthGen4G-iPadFourthGen4G,iPadMini-iPadMini,iPadMini4G-iPadMini4G,iPhone5c-iPhone5c,iPhone5s-iPhone5s,iPadAir-iPadAir,iPadAirCellular-iPadAirCellular,iPadMiniRetina-iPadMiniRetina,iPadMiniRetinaCellular-iPadMiniRetinaCellular,iPhone6-iPhone6,iPhone6Plus-iPhone6Plus,iPadAir2-iPadAir2,iPadAir2Cellular-iPadAir2Cellular,iPadMini3-iPadMini3,iPadMini3Cellular-iPadMini3Cellular,iPodTouchSixthGen-iPodTouchSixthGen,iPhone6s-iPhone6s,iPhone6sPlus-iPhone6sPlus,iPadMini4-iPadMini4,iPadMini4Cellular-iPadMini4Cellular,iPadPro-iPadPro,iPadProCellular-iPadProCellular,iPadPro97-iPadPro97,iPadPro97Cellular-iPadPro97Cellular,iPhoneSE-iPhoneSE,iPhone7-iPhone7,iPhone7Plus-iPhone7Plus,iPad611-iPad611,iPad612-iPad612,iPad71-iPad71,iPad72-iPad72,iPad73-iPad73,iPad74-iPad74,iPhone8-iPhone8,iPhone8Plus-iPhone8Plus,iPhoneX-iPhoneX,iPad75-iPad75,iPad76-iPad76,iPhoneXS-iPhoneXS,iPhoneXSMax-iPhoneXSMax,iPhoneXR-iPhoneXR,iPad812-iPad812,iPad834-iPad834,iPad856-iPad856,iPad878-iPad878.
[/symple_accordion_section]

Thông tin bổ sung

File Size: 232,328.00 MB
Phiên bản: 1.0
Đánh giá:
Tổng đánh giá:
Ngày cập nhật: 2016-12-29 20:37:18
 

Tải Ambulance Transporter Truck & Lorry Driving Sim