3D Milk Transporter Truck – Extreme trucker driving & parking simulator game 1.0 IOS

0/5 Không có phiếu bầu

Báo lỗi Game

Nội dung

3D Milk Transporter Truck – Extreme trucker driving & parking simulator game

3D Milk Transporter Truck – Extreme trucker driving & parking simulator game
 

Giới thiệu 3D Milk Transporter Truck – Extreme trucker driving & parking simulator game

 

Drive mega milk truck and deliver milk to different destinations in the city. This milk transporter game is extreme fun and challenges for driving games lovers.

 

Hình ảnh 3D Milk Transporter Truck – Extreme trucker driving & parking simulator game

 

3D Milk Transporter Truck – Extreme trucker driving & parking simulator game 1.0 IOS -
3D Milk Transporter Truck – Extreme trucker driving & parking simulator game 1.0 IOS -
3D Milk Transporter Truck – Extreme trucker driving & parking simulator game 1.0 IOS -
3D Milk Transporter Truck – Extreme trucker driving & parking simulator game 1.0 IOS -

Thiết bị hỗ trợ

[symple_accordion title=”Xem thiết bị hỗ trợ Game này”]
[symple_accordion_section]
iPhone3GS-iPhone-3GS,iPhone4-iPhone4,iPodTouchFourthGen-iPodTouchFourthGen,iPad2Wifi-iPad2Wifi,iPad23G-iPad23G,iPhone4S-iPhone4S,iPadThirdGen-iPadThirdGen,iPadThirdGen4G-iPadThirdGen4G,iPhone5-iPhone5,iPodTouchFifthGen-iPodTouchFifthGen,iPadFourthGen-iPadFourthGen,iPadFourthGen4G-iPadFourthGen4G,iPadMini-iPadMini,iPadMini4G-iPadMini4G,iPhone5c-iPhone5c,iPhone5s-iPhone5s,iPadAir-iPadAir,iPadAirCellular-iPadAirCellular,iPadMiniRetina-iPadMiniRetina,iPadMiniRetinaCellular-iPadMiniRetinaCellular,iPhone6-iPhone6,iPhone6Plus-iPhone6Plus,iPadAir2-iPadAir2,iPadAir2Cellular-iPadAir2Cellular,iPadMini3-iPadMini3,iPadMini3Cellular-iPadMini3Cellular,iPodTouchSixthGen-iPodTouchSixthGen,iPhone6s-iPhone6s,iPhone6sPlus-iPhone6sPlus,iPadMini4-iPadMini4,iPadMini4Cellular-iPadMini4Cellular,iPadPro-iPadPro,iPadProCellular-iPadProCellular,iPadPro97-iPadPro97,iPadPro97Cellular-iPadPro97Cellular,iPhoneSE-iPhoneSE,iPhone7-iPhone7,iPhone7Plus-iPhone7Plus,iPad611-iPad611,iPad612-iPad612,iPad71-iPad71,iPad72-iPad72,iPad73-iPad73,iPad74-iPad74,iPhone8-iPhone8,iPhone8Plus-iPhone8Plus,iPhoneX-iPhoneX,iPad75-iPad75,iPad76-iPad76.
[/symple_accordion_section]

Thông tin bổ sung

File Size: 184,379.00 MB
Phiên bản: 1.0
Đánh giá:
Tổng đánh giá:
Ngày cập nhật: 2016-04-01 11:00:04
 

Tải 3D Milk Transporter Truck – Extreme trucker driving & parking simulator game