Báo lỗi Game

Nội dung

柏柏的冒險

柏柏的冒險
 

Giới thiệu 柏柏的冒險

 

當今孩童的中毒案例數十分可觀,且中毒原因多為生活中常見的物質,其中又以誤食案件居多。【柏柏的冒險】是由台北榮民總醫院毒藥物防治諮詢中心以及財團法人毒藥物防治發展基金會共同開發的一款 【免費】 APP遊戲,藉由 【寓教於樂】 以及 【親子共遊】 的方式,訓練學齡前孩童區別食物以及非食物的物品,建立正確的觀念,預防誤食案件發生。同時也透過遊戲的方式,讓中毒防治的概念逐步在社會中萌芽落實。

 

Hình ảnh 柏柏的冒險

 

柏柏的冒險 2.2 IOS -柏柏的冒險 2.2 IOS -柏柏的冒險 2.2 IOS -柏柏的冒險 2.2 IOS -柏柏的冒險 2.2 IOS -

Thiết bị hỗ trợ

[symple_accordion title=”Xem thiết bị hỗ trợ Game này”]
[symple_accordion_section]
iPhone3GS-iPhone-3GS,iPhone4-iPhone4,iPodTouchFourthGen-iPodTouchFourthGen,iPad2Wifi-iPad2Wifi,iPad23G-iPad23G,iPhone4S-iPhone4S,iPadThirdGen-iPadThirdGen,iPadThirdGen4G-iPadThirdGen4G,iPhone5-iPhone5,iPodTouchFifthGen-iPodTouchFifthGen,iPadFourthGen-iPadFourthGen,iPadFourthGen4G-iPadFourthGen4G,iPadMini-iPadMini,iPadMini4G-iPadMini4G,iPhone5c-iPhone5c,iPhone5s-iPhone5s,iPadAir-iPadAir,iPadAirCellular-iPadAirCellular,iPadMiniRetina-iPadMiniRetina,iPadMiniRetinaCellular-iPadMiniRetinaCellular,iPhone6-iPhone6,iPhone6Plus-iPhone6Plus,iPadAir2-iPadAir2,iPadAir2Cellular-iPadAir2Cellular,iPadMini3-iPadMini3,iPadMini3Cellular-iPadMini3Cellular,iPodTouchSixthGen-iPodTouchSixthGen,iPhone6s-iPhone6s,iPhone6sPlus-iPhone6sPlus,iPadMini4-iPadMini4,iPadMini4Cellular-iPadMini4Cellular,iPadPro-iPadPro,iPadProCellular-iPadProCellular,iPadPro97-iPadPro97,iPadPro97Cellular-iPadPro97Cellular,iPhoneSE-iPhoneSE,iPhone7-iPhone7,iPhone7Plus-iPhone7Plus,iPad611-iPad611,iPad612-iPad612,iPad71-iPad71,iPad72-iPad72,iPad73-iPad73,iPad74-iPad74,iPhone8-iPhone8,iPhone8Plus-iPhone8Plus,iPhoneX-iPhoneX,iPad75-iPad75,iPad76-iPad76,iPhoneXS-iPhoneXS,iPhoneXSMax-iPhoneXSMax,iPhoneXR-iPhoneXR,iPad812-iPad812,iPad834-iPad834,iPad856-iPad856,iPad878-iPad878.
[/symple_accordion_section]

Thông tin bổ sung

File Size: 194,440.00 MB
Phiên bản: 2.2
Đánh giá:
Tổng đánh giá:
Ngày cập nhật: 2015-03-18 19:40:04
 

Tải 柏柏的冒險