Báo lỗi Game

Nội dung

快乐飞行棋 – 好玩

快乐飞行棋 - 好玩
 

Giới thiệu 快乐飞行棋 – 好玩

 

点击骰子,获得点数,当获得的点数为六时才可出棋。谁的四颗棋子最先绕一圈回来就是胜利。加油咯!

 

Hình ảnh 快乐飞行棋 – 好玩

 

快乐飞行棋 - 好玩 1.0.4 IOS -快乐飞行棋 - 好玩 1.0.4 IOS -快乐飞行棋 - 好玩 1.0.4 IOS -快乐飞行棋 - 好玩 1.0.4 IOS -

Thiết bị hỗ trợ

[symple_accordion title=”Xem thiết bị hỗ trợ Game này”]
[symple_accordion_section]
iPad2Wifi-iPad2Wifi,iPad23G-iPad23G,iPhone4S-iPhone4S,iPadThirdGen-iPadThirdGen,iPadThirdGen4G-iPadThirdGen4G,iPhone5-iPhone5,iPodTouchFifthGen-iPodTouchFifthGen,iPadFourthGen-iPadFourthGen,iPadFourthGen4G-iPadFourthGen4G,iPadMini-iPadMini,iPadMini4G-iPadMini4G,iPhone5c-iPhone5c,iPhone5s-iPhone5s,iPadAir-iPadAir,iPadAirCellular-iPadAirCellular,iPadMiniRetina-iPadMiniRetina,iPadMiniRetinaCellular-iPadMiniRetinaCellular,iPhone6-iPhone6,iPhone6Plus-iPhone6Plus,iPadAir2-iPadAir2,iPadAir2Cellular-iPadAir2Cellular,iPadMini3-iPadMini3,iPadMini3Cellular-iPadMini3Cellular,iPodTouchSixthGen-iPodTouchSixthGen,iPhone6s-iPhone6s,iPhone6sPlus-iPhone6sPlus,iPadMini4-iPadMini4,iPadMini4Cellular-iPadMini4Cellular,iPadPro-iPadPro,iPadProCellular-iPadProCellular,iPadPro97-iPadPro97,iPadPro97Cellular-iPadPro97Cellular,iPhoneSE-iPhoneSE,iPhone7-iPhone7,iPhone7Plus-iPhone7Plus,iPad611-iPad611,iPad612-iPad612,iPad71-iPad71,iPad72-iPad72,iPad73-iPad73,iPad74-iPad74,iPhone8-iPhone8,iPhone8Plus-iPhone8Plus,iPhoneX-iPhoneX,iPad75-iPad75,iPad76-iPad76,iPhoneXS-iPhoneXS,iPhoneXSMax-iPhoneXSMax,iPhoneXR-iPhoneXR.
[/symple_accordion_section]

Thông tin bổ sung

File Size: 18,438.00 MB
Phiên bản: 1.0.4
Đánh giá:
Tổng đánh giá:
Ngày cập nhật: 2017-10-14 15:29:00
 

Tải 快乐飞行棋 – 好玩